/ 0
Thêm điều kiện kích hoạt lệnh
(x1000)
Tổng giá trị: 0

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ 16h00 đến 20h00 các ngày trong tuần, hệ thống thực hiện quá trình xử lý dữ liệu cuối ngày nên có thể có sự sai khác về số liệu hiển thị.

Trước khi đặt lệnh, bạn cần nhập mã thẻ VTOS.

Trước khi đặt lệnh, bạn cần nhập mã xác thực OTP.

Tài khoản của bạn chưa đăng ký xác thực OTP. Vui lòng đăng ký để bảo mật tài khoản và bắt đầu đặt lệnh.

Đây là phiên bản đơn giản của form Đặt lênh. Để sử dụng đầy đủ các tính năng giao dịch, xin vào mục Giao dịch trực tuyến trên web site của VNDIRECT.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ 16h00 đến 20h00 các ngày trong tuần, hệ thống thực hiện quá trình xử lý dữ liệu cuối ngày nên có thể có sự sai khác về số liệu hiển thị.

Để thực hiện các tác vụ với sổ lệnh, xin vào mục Giao dịch trực tuyến trên web site của VNDIRECT.

Để xem đầy đủ thông tin danh mục, xin vào mục Giao dịch trực tuyến trên web site của VNDIRECT.

Tổng quan

Trạng thái chứng khoán

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ 16h00 đến 19h00 các ngày trong tuần, hệ thống thực hiện quá trình xử lý dữ liệu cuối ngày nên có thể có sự sai khác về số liệu hiển thị.

Để xem đầy đủ thông tin tài sản, xin vào mục Tổng tài sản trên web site của VNDIRECT.

Đang lấy dữ liệu...

Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán

:

Chào mua
Mã CK Giá KL Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá KL Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Giá KL Thời gian
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán

:

Chào mua
Mã CK Giá KL Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá KL Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Giá KL Thời gian
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE

Đang khởi động...

Chào mừng bạn đến với Bảng giá VNDIRECT! Dưới đây là các chức năng và cải tiến mới nhất:

Phiên bản 3.9.0

Cập nhật ngày 27/02/2017

Phiên bản 3.8.23

Cập nhật ngày 10/02/2017

Phiên bản 3.8.21

Cập nhật ngày 24/01/2017

 • Chỉ cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google, Quý khách có thể sử dụng các tính năng ưu việt:
  • LưuXem lại các đường vẽ, chỉ số trên biểu đồ kĩ thuật theo từng mã.
  • Chia sẻĐồng bộ danh mục trên các thiết bị PC, máy tính bảng.

Phiên bản 3.8.17

Cập nhật ngày 05/01/2017

 • Chỉ cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Quý khách có thể Chia sẻĐồng bộ danh mục trên các thiết bị PC, máy tính bảng.

Phiên bản 3.8.15

Cập nhật ngày 23/12/2016

 • Bổ sung dữ liệu Dư MuaDư Bán sàn UPCOM.

Phiên bản 3.8.13

Cập nhật ngày 30/11/2016

 • Bổ sung chỉ số VNXAllShare và dữ liệu Tổng giá trị khớp lệnh của từng mã.

Phiên bản 3.8.9

Cập nhật ngày 31/10/2016

 • Ra mắt bộ chấm điểm ĐẲNG CẤP DOANH NGHIỆP đánh giá Doanh nghiệp qua 5 tiêu chí: Định giá, Tốc độ tăng trưởng, Khả năng sinh lời, Sức khỏe tài chính và Cổ tức, giúp bạn hiểu hơn về doanh nghiệp ở góc độ Phân tích cơ bản. Bạn chỉ cần bấm vào mã bất kỳ, chọn tab Thông tin cơ bản để sử dụng tính năng này và bấm vào tên tiêu chí để thay đổi tiêu chí theo dõi.

Phiên bản 3.8.0

Cập nhật ngày 09/09/2016

 • Nhằm đáp ứng quy định giao dịch mới của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP.HCM vào ngày 12/09/2016, Bảng giá VNDIRECT sẽ có các thay đổi sau:

  • Giá trên bảng giá: hiển thị 2 số sau dấu thập phân
  • Không cho phép Hủy/ Sửa lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ (ATO, ATC), kể cả các lệnh LO từ phiên liên tục chuyển sang
  • Tăng khối lượng giao dịch tối đa với các mã sàn HOSE lên: 500.000 CP/ CCQ
  • Thay đổi bước giá các mã sàn HOSE: 10đ- 50đ – 100đ
  • Thay đổi bước giá các mã ETF sàn HNX: 1đ
  • Thay đổi đơn vị tiền trong các mục Sổ lệnh, Danh mục và Thông báo khớp lệnh: 1đ thay vì 1000đ như hiện tại
 • Thông tin chi tiết về quy định giao dịch mới, Quý khách vui lòng xem tại đây

Phiên bản 3.7.8

Cập nhật ngày 01/09/2016

 • Bổ sung tính năng thông báo lịch sự kiện của các mã trong danh mục quan tâm vào ngày công bố thông tin và ngày hiệu lực bởi dấu *.

Phiên bản 3.7.7

Cập nhật ngày 30/08/2016

 • Tạm ngừng cung cấp tính năng dự tính VNIndex trong phiên ATO và ATC để cải tiến. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.

Phiên bản 3.7.5

Cập nhật ngày 24/08/2016

 • Bổ sung danh sách các mã chứng khoán thuộc nhóm VN30 và HNX30.

Phiên bản 3.7.4

Cập nhật ngày 12/08/2016

 • Ra mắt chức năng Lệnh nhiều ngày hỗ trợ bạn đặt lệnh mua/bán nhiều ngày tại mức giá mục tiêu mong muốn chỉ bằng 1 lần đặt lệnh duy nhất. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Phiên bản 3.7.1

Cập nhật ngày 29/07/2016

 • Giới thiệu tính năng lưu biểu đồ trên D-chart: Chỉ cần đăng nhập tài khoản VNDIRECT, bạn có thể chọn "Lưu biểu đồ" để lưu những gì mình đã kẻ vẽ và phân tích với mã bạn quan tâm, và xem lại bằng cách chọn "Tải biểu đồ".
 • Sửa lỗi không thay đổi phần chi tiết khớp lệnh khi đổi mã trên D-chart.

Phiên bản 3.7.0

Cập nhật ngày 21/07/2016

 • Ra mắt D-chart, biểu đồ kỹ thuật với đầy đủ công cụ vẽ và chỉ báo kỹ thuật, giúp bạn phân tích và đưa ra quyết định đầu tư nhanh nhất. Bạn chỉ cần bấm vào mã bất kỳ để trải nghiệm ngay D-chart và chọn các mã khác trên bảng giá để đổi mã muốn phân tích.

Phiên bản 3.6.13

Cập nhật ngày 17/06/2016

 • Nâng cấp tính năng Chia sẻ: Tất cả những người được bạn chia sẻ danh mục đều có thể thêm/xóa mã trong danh mục này và cả nhóm đều được cập nhật ngay thay đổi.

Phiên bản 3.6.8

Cập nhật ngày 27/05/2016

 • Bổ sung thông tin giao dịch mua bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên trên sàn HOSE.

Phiên bản 3.6.6

Cập nhật ngày 23/05/2016

 • Giới thiệu chức năng Đồng bộ danh mục theo dõi cho khách hàng có tài khoản tại VNDIRECT. Để đồng bộ danh mục theo dõi trên nhiều máy tính hay trình duyệt khác nhau, bạn cần đăng nhập tài khoản VNDIRECT trên bảng giá.

Phiên bản 3.6.0

Cập nhật ngày 22/04/2016

 • Ra mắt thử nghiệm chức năng mới - "Đầu tư theo nhóm", chỉ ra ngành nào với những cổ phiếu tiêu biểu nào mang lại lợi nhuận cao nhất theo tuần/tháng/quý/năm. Hi vọng chức năng này sẽ giúp bạn có những quyết định đầu tư đúng nhịp thị trường.
  Nhóm phát triển mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn cho chức năng này!
 • Giới thiệu biểu đồ MarketWatch™ mới - "Thanh khoản".

Phiên bản 3.5.4

Cập nhật ngày 01/04/2016

 • Giới thiệu giải pháp xác thực dùng mã OTP (One-Time Password) qua tin nhắn SMS hoặc ứng dụng di động, để thay thế cho việc dùng thẻ VTOS khi giao dịch. Xem thêm chi tiết hoặc gọi chúng tôi theo số 1900-54-54-09 để đăng ký sử dụng.

Phiên bản 3.5.2

Cập nhật ngày 10/03/2016

 • Giới thiệu biểu đồ MarketWatch™ mới - "Bản đồ vốn hoá".
 • Khắc phục hiện tượng Bảng giá làm chậm máy, gây tốn pin khi thị trường nóng.

Phiên bản 3.5

Cập nhật ngày 19/02/2016

 • Ra mắt chế độ xem "Cơ bản", giúp bạn nhận biết được doanh nghiệp mình đang quan tâm làm ăn ra sao và thị trường đang đánh giá về cổ phiếu của doanh nghiệp đó như thế nào. Trên chế độ xem này, bạn có thể sắp xếp, đánh giá doanh nghiệp trên sàn cũng như các doanh nghiệp trên danh mục của bạn một cách dễ dàng, trực quan.
  Nhóm phát triển mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn cho chức năng này!

Phiên bản 3.4.4

Cập nhật ngày 29/01/2016

 • Thêm màu sắc đón chào năm mới trên hai giao diện "Hiện đại" và "Cổ điển". Nhóm phát triển sản phẩm xin được chúc quý khách hàng của VNDIRECT một cái Tết thật ấm áp bên người thân yêu nhất!

Phiên bản 3.4.3

Cập nhật ngày 22/01/2016

 • Điều chỉnh lại hiển thị các cột thông tin trên bảng giá theo phản hồi của người dùng.
 • Sửa lỗi khiến cửa sổ xem chi tiết mã chứng khoán thỉnh thoảng không hiện được thông tin giao dịch của mã.
 • Sửa lỗi sai lệch thông tin trên "Bản đồ khối ngoại" (MarketWatch™).

Phiên bản 3.4.2

Cập nhật ngày 13/01/2016

 • Giới thiệu biểu đồ MarketWatch™ mới - "Bản đồ khối ngoại". Bạn có thể sử dụng 3 biểu đồ MarketWatch™ bằng cách dùng nút bấm ở góc trên bên trái màn hình.
 • Thêm cột giá Trung bình vào bảng giá.
 • Mở lại 3 cột Đầu tư nước ngoài theo yêu cầu của người dùng. Sửa lỗi hiện thị cột trên một số trình duyệt. Ghi nhớ trạng thái cột của người dùng cho các lần truy cập sau.
 • (Giao dịch) Sửa lỗi hiển thị thiếu trên màn hình Sổ lệnh khi có nhiều hơn 10 giao dịch trong ngày.

Phiên bản 3.4.1

Cập nhật ngày 06/01/2016

 • Đưa thêm thông tin giá thay đổi theo tỷ lệ %. Bạn có thể chuyển giữa giá thay đổi và giá thay đổi theo % bằng cách bấm mũi tên ở cột "+/-" trong nhóm cột "Khớp lệnh". Bạn cũng có thể sắp xếp bảng giá theo cột này để dễ dàng nhìn ra các mã chứng khoán đang thực sự thay đổi nhiều nhất.
 • Giao diện bảng giá được điều chỉnh, người dùng máy tính bảng và laptop không phải cuộn ngang để nhìn được trọn vẹn cả bảng giá như trước.
 • Gộp các thông tin đầu tư nước ngoài (ĐTNN) vào trong một cột dữ liệu. Bạn có thể bấm vào 2 nút mũi tên ở phần "ĐTNN" để chuyển qua lại giữa các thông tin Mua/Bán/Dư.
 • Chức năng "Nhúng vào web": chế độ hiển thị chỉ số thị trường có thêm biểu đồ diễn biến trong phiên. Với chức năng này, bạn có thể dễ dàng tự nhúng thông tin và chỉ số thị trường vào web site, blog cá nhân... của mình.

Phiên bản 3.4.0

Cập nhật ngày 29/12/2015

 • Nâng cấp hệ thống đặt lệnh mới với nhiều cải tiến về ổn định, xử lý nghiệp vụ, xử lý lỗi.

Phiên bản 3.3.0

Cập nhật ngày 18/12/2015

 • Giới thiệu hệ thống biểu đồ MarketWatch™ - tập hợp các biểu đồ thị trường phát triển bởi VNDIRECT - giúp nhà đầu tư thấu hiểu mọi chuyển động của thị trường. Các biểu đồ tiếp theo sẽ được giới thiệu trong các tuần tới.
 • Khi bấm vào mỗi mã chứng khoán, bạn có thể xem tin tức sự kiện quyền của mã đó trong vòng 12 tháng gần nhất.
 • Theo yêu cầu của nhiều người dùng, phong cách màu hồng đã trở lại với tên gọi mới, "Tình yêu chứng khoán".
 • Sửa lỗi khiến sắp xếp thứ tự các mã bị sai khi người dùng xóa một mã trong danh sách.
 • Sửa lỗi các cột bị sai vị trí trên iPad và các máy tính bảng.

Phiên bản 3.2.1

Cập nhật ngày 23/11/2015

 • Giới thiệu phong cách thứ tư của Bảng giá VNDIRECT - phong cách "Bình minh". Bạn có thể chọn một trong 4 phong cách bằng cách kích hoạt biểu tượng màn hình TV ở phía bên phải trang.
 • Chức năng "Nhúng vào web" có thêm chế độ hiển thị chỉ số thị trường (VN-Index, HNX-Index...).
 • Nâng cấp hạ tầng truyền dữ liệu giá chứng khoán, khắc phục các vấn đề về cập nhật dữ liệu chậm, thiếu chính xác.
 • Thêm chức năng kiểm soát lưu lượng dữ liệu từ nguồn (hai Sở giao dịch Chứng khoán), tránh các sự cố do nghẽn đường truyền khi lượng giao dịch trên thị trường bất ngờ tăng cao.
 • Sửa một số lỗi nhỏ về giao diện.

Phiên bản 3.2.0

Cập nhật ngày 13/11/2015

 • Thêm chức năng thông báo thời gian thực theo phong cách Facebook, giúp bạn nhận được thông báo ngay lập tức mỗi khi có cập nhật liên quan đến hoạt động đầu tư của mình.
 • Thông tin Sổ lệnh, Tài sản, Danh mục tự động cập nhật theo hoạt động đầu tư trong phiên giao dịch.
 • Thêm chức năng "Nhúng vào web".
 • Sửa lỗi hỏng giao diện menu trên màn hình nhỏ.
 • Sửa một số lỗi nhỏ về ổn định và giao diện.

Phiên bản 3.1.23

Cập nhật ngày 03/11/2015

 • (Sổ lệnh) Sửa một lỗi liên quan đến hiển thị trạng thái lệnh không chính xác khi lệnh mới chỉ khớp một phần.
 • (Bảng giá) Sửa lỗi sai khi sắp xếp bảng giá theo cột Dư mua, Dư bán, Đầu tư nước ngoài.
 • Sửa một số lỗi nhỏ ảnh hưởng đến ổn định và tốc độ.

Phiên bản 3.1.22

Cập nhật ngày 27/10/2015

 • Đồng bộ trạng thái đăng nhập trên Bảng giá và web site VNDIRECT. Khi đăng nhập trên Bảng giá, bạn cũng sẽ đồng thời được đăng nhập vào web site VNDIRECT (và ngược lại).
 • Làm nhẹ giao diện, khắc phục vấn đề tốn bộ nhớ và CPU trên một số máy tính.
 • Cập nhật thông tin mới nhất về các nhóm ngành và các cổ phiếu mới niêm yết.

Phiên bản 3.1.18

Cập nhật ngày 19/10/2015

 • Thêm chức năng thay đổi phong cách, màu sắc của bảng giá. Hy vọng chức năng này sẽ giúp bạn theo dõi bảng giá thoải mái và thuận tiện hơn!

Phiên bản 3.1.17

Cập nhật ngày 14/10/2015

 • Thêm chức năng chọn danh mục để chia sẻ (thay vì chỉ cho phép chia sẻ toàn bộ tất cả các danh mục như ở phiên bản trước).
 • Sửa một lỗi khiến dự báo chỉ số VN-Index không hiển thị trong phiên ATO, ATC.

Phiên bản 3.1.15

Cập nhật ngày 12/10/2015

 • Thêm chức năng chia sẻ danh mục (nút "Chia sẻ" dưới menu danh mục của bạn). Từ nay, bạn đã có thể chia sẻ các danh mục đầu tư của mình cho bạn bè, cũng như sao chép sang các máy tính khác một cách dễ dàng!
 • Khắc phục một phần vấn đề về CPU và bộ nhớ gặp phải trên một số máy tính.
 • Sửa lỗi liên quan đến xử lý hết phiên đăng nhập.
 • Sửa một số lỗi về giao diện và tương tác.

Phiên bản 3.1.12

Cập nhật ngày 30/09/2015

 • Sửa lỗi tính sai chỉ số VN-Index trong ngày 30/09/2015.
 • Sửa lỗi khiến một số người dùng không đăng nhập được vào tài khoản.

Phiên bản 3.1.11

Cập nhật ngày 28/09/2015

 • Sửa lỗi chữ hiển thị bị mờ trên một số trình duyệt và màn hình.
 • (Form Đặt lệnh) Sửa lỗi không bấm được phím tab để chuyển giữa các ô trên form.
 • (Chức năng Góp ý) Sửa lỗi khiến người dùng không gửi góp ý được.

Các phiên bản trước:

 • (Bảng giá) Thêm hiển thị nháy xanh-đỏ giúp bạn dễ dàng nhận biết khối lượng mua/bán đã thay đổi tăng hay giảm trong giờ giao dịch.
 • (Bảng giá) Bạn có thể tìm mã chứng khoán bằng cách gõ thẳng từ bàn phím (mà không cần dùng chuột) và bấm Enter. Bấm Enter lần thứ hai để mở pop-up xem hoạt động giao dịch của mã chứng khoán đó (bấm Esc để đóng pop-up). Bấm phím mũi tên lên xuống để chuyển sang mã khác trên danh mục.
 • (Danh mục người dùng) Bạn có thể sắp xếp danh sách bằng cách dùng chuột kéo thả.
 • (Bảng giá) Thêm cột "Mã CK" thứ hai cạnh nhóm cột "Khớp lệnh" (trên các màn hình đủ rộng).
 • (Đặt lệnh) Thêm chức năng huỷ lệnh, sửa lệnh trên Sổ lệnh. Bấm vào lệnh tương ứng cần huỷ/sửa trên Sổ lệnh để thấy các tuỳ chọn này.
 • (Bảng giá) Thêm chức năng hiển thị dự đoán chỉ số VN-Index trong phiên ATO, ATC.
 • (Bảng giá) Sau khi đăng nhập, bạn có thể xem danh mục chứng khoán trong tài khoản của mình ngay trên bảng giá. Khi đăng xuất, danh mục này sẽ biến mất trên bảng giá.
 • (Bảng giá) Bạn có thể mở rộng diện tích hiển thị bảng giá bằng cách bấm vào nút mũi tên ở phía bên phải màn hình. Tuỳ chọn mức độ mở rộng sẽ lưu lại cho các lần truy cập sau của bạn.
 • (Bảng giá) Thêm chức năng hiển thị pop-up thông báo khi kết nối đến nguồn giá trong giờ giao dịch bị chậm hoặc gặp khó khăn.
 • (Bảng giá) Khắc phục một số vấn đề về đường truyền, gây ảnh hưởng đến tốc độ lấy dữ liệu trên các máy tính dùng mạng công ty, mạng nội bộ có tường lửa.
 • (Đặt lệnh) Cho phép khách hàng đặt lệnh giao dịch mua bán chứng khoán cực nhanh bằng cách bấm đúp chuột vào mức giá muốn mua/bán của mã tương ứng ngay trên bảng giá.

Xin gửi nhận xét, góp ý của bạn cho chúng tôi bằng cách dùng nút "Góp ý" ở góc trên bên phải màn hình. Chúc bạn một ngày đầu tư thành công!

OK
x